Home
 
Info
 
Visie
 
Profiel
 
Werkwijze
 
ContactMCM In Motion

voor organisaties in bewegingVisie en Missie

Organisaties zijn eigenlijk altijd aan veranderingen onderhevig. Nieuwe wetgeving, eisen van aandeelhouders, nieuwe klantwensen of meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen zijn vaak redenen voor veranderingen. Het is natuurlijk het mooiste als met vele kleine aanpassingen op de veranderingen kan worden ingespeeld, noem het  een soort organisch proces. Vaak lukt dit op enig moment niet meer, bijvoorbeeld omdat veranderingen elkaar te snel opvolgen of de complexiteit erg groot is.

De noodzakelijke snelle en grote aanpassingen zijn vaak een grote belasting voor organisaties. Enerzijds door een beperkte capaciteit, de winkel moet immers open blijven, anderzijds omdat het managen van veranderingen specifieke vaardigheiden vraagt.

Mijn missie is om organisaties als extern manager of als adviseur te ondersteunen bij het in beweging brengen van mensen in de richting van de nieuwe doelen..